Статистикалық ақпарат

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» № 401-V Заңы

Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру туралы 16-бабының:

3-тармағы. Ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:

7) статистикалық ақпаратты:

— ведомстволық статистикалық дерекқорды жариялауы тиіс;

Аймақтық арналар