Корпоративтік басқару

Қоғам корпоративтік басқаруды басқару және бақылау жүйесі ретінде қарастырады, бұл Қоғамның операциялық тиімділігін арттыруға, акционердің пайдасын ашық және айқын басқару құрылымын құру негізінде, акционер мен басқа да мүдделі тараптардың құқықтарын сақтау және мүдделерін қамтамасыз ету жолымен барынша акционер үшін табысты кеңейтуге мүмкіндік береді.

Қоғам өзінің қызметінде ашықтық, айқындық, есеп берушілік, құзыреттілік, жауапкершілік қағидаттарына негізделген корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарына ұмтылады. Корпоративтік басқару құрылымы Қоғамның басқару органдарының өкілеттіктерін нақты анықтайды.

Жоғары басқару органы - Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің атынан Жалғыз акционер.

Акционердің мүдделерін қамтамасыз етуді бақылау және құқықтарын сақтауды Қоғамның стратегиялық басқару органы болып табылатын Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуші Басқарма атқарушы орган болып табылады.

Директорлар кеңесіне Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі бойынша тәуелсіз ақпаратты ұсыну үшін Директорлар кеңесіне тікелей бағынатын және есеп беретін Ішкі аудит қызметі құрылды.

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі туралы Ереже 

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының Ішкі аудит қызметі туралы Ережелерге өзгерістер 

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстан» Республикалық телерадиокорпорациясы» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдерді басқару жөніндегі комитеті туралы ереже

«Қазақстан» РТРК» АҚ Дивидендтік саясаты туралы ережесін және Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу мен шығыстарын өтеу қағидасы

«Қазақстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесінің қызметі және корпоративтік басқару қағидаттарының сақталуы туралы 2020 жылғы есеп

«Қазақстан» РТРК» АҚ Есеп саясаты

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысы

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына толықтырулар

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына өзгерістер

«Қазақстан» РТРК» АҚ Жарғысына толықтырулар

«Қазақстан» РТРК» АҚ Тәуекелдерді басқару саясаты

«Қазақстан» РТРК» АҚ Тұрақты даму саясаты

«Қазақстан» РТРК» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу бағдарламасы

«Қазақстан» РТРК» АҚ Корпоративтік хатшысын лауазымға енгізу және сабақтастығын жоспарлау бағдарламасы

Аймақтық арналар