Даму жоспары

2018 жылға арналаған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы мәлімет

2018 жылы атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша Қоғамның даму жоспарына бекітілген негізгі көрсеткіштер:

1. Қоғамның телерадиоканалдары бойынша хабар таратудың орташа тәуліктік көлемі:

«Qazaqstan» ҰТА телеарнасы - 22 сағат;

«Balapan» телеарнасы - 17 сағат;

«QAZSPORT» телеарнасы - 18 сағат;

«Қазақ радиосы» - 23,84 часа;

«Шалқар» радиосы - 18 сағат;

«Астана» радиосы - 18 сағат;

«Classic» радиосы - 18 сағат;

Облыстық теледидар - 42 сағат;

Еуразия бірінші арнасы - 5,9 сағат.

2. «Qazaqstan» ҰТА-ның орташа тәуліктік көру үлесі «TNS «CentralAsia» көрсеткіштері бойынша 100 000 адамнан (100+) асатын қалаларда 6,1 % құрады.

3. Мемлекеттік тапсырманы іске асыру шеңберінде шығарылған теледидар және радио бағдарламалардың жалпы көлемі 64 885 сағатты құрады.

Мекеме атауы

Хабар тарату уақыты

1

«Qazaqstan» ҰТА телеарнасы

7 300

2

«Balapan» телеарнасы

5 110

3

«QAZSPORT» телеарнасы

6 570

4

«Қазақ радиосы»

8 700

5

«Шалқар» радиосы

6 570

6

«Астана» радиосы

6 570

7

«Classic» радиосы

6 570

8

Облыстық телехабар тарату

15 330

9

Еуразия бірінші арнасы

2 165

БАРЛЫҒЫ

64 885

4. «Qazaqstan» ҰТА тікелей жарнаманы орналастырудан түскен үлесі жарнамалық-коммерциялық жарнамалардан түскен жалпы кірістердің 45 % құрады.

5. Мемлекеттік телерадиоканалдардың жалпы хабар тарату кестесіндегі өз өндірісі жалпы өнімінің 99,5% құрады.

6. Спутниктік сегменттегі мемлекеттік арналардың орташа тәуліктік хабар тарату көлемі 18,5 сағатты құрады.

7. «Qazaqstan» ҰТА-ның өз өндірісінен шыққан телесериалдардың түпнұсқалық көрстеілімінің үлесі «TNS «CentralAsia» көрсеткіштері бойынша 100 000 адамнан (100+) асатын қалаларда 7,8 % құрады.

8. Үшінші тұлғаларға лицензиялық құқықтар берілген жеке өндірістік телесериалдар саны 25-ке жетті.


2019 жылға арналаған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы мәлімет

2019 жылдың қорытындысы бойынша «Қазақстан» РТРК» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Даму жоспарының бекітілген түйінді көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз етті:

Түпкілікті көрсеткіш:

Мемлекеттік телеарналардың орташа тәуліктік хабар таратудың көлемін 16-тен 24-ке дейін қамтамасыз ету:

 • «Qazaqstan» ҰТА телеарнасы - 20 сағат;

 • «Balapan»телеарнасы -16 сағат;

 • «QAZSPORT»телеарнасы-18 сағат;

 • «Tamasha» телеарнасы - 20 сағат;

 • «Қазақ радиосы» - 23,84 сағат;

 • «Шалқар» радиосы-18 сағат;

 • «Астана» радиосы-18 сағат;

 • «Classic» радиосы – 18 сағат;

 • Облыстық телехабар – 42 сағат;

 • «Еуразия бірінші арнасы» телеарнасы – 5,9 сағатты құрады.

 • Мемлекеттік қатысудың үлесіне дивиденттердің жыл сайынғы өсуі 1%.

Тікелей көрсеткіш:

 • Телерадиоарналардың хабар таратуының жалпы көлемі 72 373 сағатты құрады, орындау пайызы 100 % құрады.

№1-кесте

Мекеменің атауы

Хабар тарату уақыты

(жоспар)

Хабар тарату уақыты

(факті)

1

«Qazaqstan» ҰТА телеарнасы

7 300

7 300

2

«Balapan» телеарнасы

5 294

5 294

3

«QAZSPORT» телеарнасы

6 570

6 570

4

«Tamasha» телеарнасы

7 300

7 300

5

«Қазақ радиосы»

8 704

8 704

6

«Шалқар» радиосы

6 570

6 570

7

«Астана» радиосы

6 570

6 570

8

«Classic» радиосы

6 570

6 570

9

Облыстық телехабар

15 330

15 330

10

«Еуразия бірінші арнасы» телеарнасы

2 165

2 165

ЖИЫНЫ

72 373

72 373

Сапа көрсеткіштері:

 • Халық саны 100 000 адамнан (100+, kaz) асатын қала панеліндегі «Qazaqstan» ҰТА теледидарын көрудің орташа тәуліктік аудиториялық көрсеткіші «TNS «Central Asia» деректері бойынша 6,4%-ды құрады, жоспар бойынша - 6,1%.

 • Халық саны 100 000 адамнан (100+, kaz) асатын қала панеліндегі «Qazaqstan» ҰТА эфирінде шыққан өз өндірісі телесериалдарының өзіндік көрсетілімінің аудиториялық көрсеткіші «TNS «Central Asia» деректері бойынша 9%-ды құрады, жоспар бойынша - 7,8%.

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның веб-ресурстарына бірегей келушілердің жалпы саны 11 374 728 құрады, жоспар бойынша - 9 000 000;

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның контентін youtube.com видеосервисінде қараудың жалпы саны 363 280 747 құрады, жоспар бойынша - 290 000 000.


2020 жылға арналаған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы мәлімет

2020 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Қазақстан» РТРК» АҚ (бұдан әрі–Қоғам) Қоғамның даму жоспарының бекітілген түйінді көрсеткіштерінің орындалуын қамтамасыз етті:

Түпкілікті көрсеткіш:

 • Мемлекеттік телеарналардың хабар таратуының орташа тәуліктік сағат көлемдерін 16-дан 24-ке дейін қамтамасыз ету:

 • «Qazaqstan» ҰТА– 20 сағат;

 • «Balapan» телеарнасы – 16 сағат;

 • «QAZSPORT» телеарнасы – 18 сағат;

 • «ABAI TV» телеарнасы– 17 сағат;

 • «Қазақ радиосы» – 23,89 сағат;

 • «Шалқар» радиосы – 18 сағат;

 • «Астана» радиосы – 18 сағат;

 • «Classic» радиосы– 18 сағат;

 • Облыстық телеарналар – 42 сағат;

 • «Первый канал Евразия» телеарнасы – 6,48 сағат.

Тікелей көрсеткіш:

 • Телеарналардың хабар таратуының жалпы көлемі 69 652,5 сағатты құрады, орындалу проценті 100 %-ды құрады.

№ 1 Кесте

Атауы

Хабар тарату сағаттары (жоспар)

Хабар тарату сағаттары (факт)

1

«Qazaqstan» ҰТА

7 320

7 320

2

«Balapan» телеарнасы

5 856

5 856

3

«QAZSPORT» телеарнасы

6 588

6 588

4

«ABAI TV» телеарнасы (01.06.2020 ж. бастап 31.12.2020 ж. дейінгі кезеңде)

3 638

3 638

5

«Қазақ радиосы»

8 742

8 742

6

«Шалқар» радиосы

6 588

6 588

7

«Астана» радиосы

6 588

6 588

8

«Classic» радиосы

6 588

6 588

9

Облыстық телеарналар

15 372

15 372

10

«Первый канал Евразия» телеарнасы

2 372,5

2 372,5

БАРЛЫҒЫ

69 652,5

69 652,5


Сапа көрсеткіштері:

 • «TNS «Central Asia» деректері бойынша 100 000 адамнан астам (100+, kaz) халық саны бар қала панелінде «Qazaqstan» ҰТА-ны телекөруінің орташа тәуліктік үлесінің аудиторлық көрсеткіші жоспар бойынша 6,4% бола тұра, 8,4 %-ды құрады, орындалу 131,3%-ды құрады;

 • «TNS «Central Asia» деректері бойынша 100 000 адамнан астам (100+, kaz) халық саны бар қала панелінде «Qazaqstan» ҰТА эфирінде шыққан өзіндік өндіріс телесериалдарды бірегей көрсету үлесінің аудиторлық көрсеткіші жоспар бойынша 8,2% бола тұра, 8,6 %-ды құрады, орындалу 104,9%-ды құрады;

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның веб-ресурстарына бірегей келушілердің сомалық саны жоспар бойынша 9 500 000 бола тұра, 11 157 515 құрады, орындалу 117,4%-ды құрады;

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның youtube.com видеосервисіндегі контентті қаралымның сомалық саны жоспар 320 000 000 бола тұра, 391 115 275 құрады, орындалу 122,2%-ды құрады.

2020 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша Қоғам барлығы 26 158 254,0 мың теңге сомасында кірістер алды: оның ішінде республикалық бюджеттік бағдарламаларды іске асыру есебінен 21 511 079,0 мың теңге, жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен 2 397 384,0 мың теңге. Жарнамалық-коммерциялық қызметтен түскен кірістер 2 050 429,0 мың теңге, өзге де кірістер 199 362,0 мың теңге құрады.


2021 жылға арналаған «Қазақстан» РТРК» АҚ Даму жоспарының орындалуы туралы мәлімет

2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Қазақстан» РТРК» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның даму жоспарының бекітілген түйінді көрсеткіштерін орындауды қамтамасыз етті:

Түпкілікті көрсеткіш:

 • Мемлекеттік телеарналардың хабар тарату сағаттарының орташа тәуліктік көлемін 16-дан 24-ке дейін қамтамасыз ету:

 • «Qazaqstan»ҰТА – 20 сағат;

 • «Balapan» телеарнасы – 16 сағат;

 • «QAZSPORT» телеарнасы – 18 сағат;

 • «ABAI TV» телеарнасы – 17 сағат;

 • «Қазақ радиосы» – 23,89 сағат;

 • «Шалқар» радиосы – 18 сағат;

 • «Астана» радиосы – 18 сағат;

 • «Classic» радиосы – 18 сағат;

 • Облыстық телеарналар – 42 сағат;

 • «Первый канал Евразия» телеарнасы – 6,38сағат.

Тікелей көрсеткіш:

 • Телерадиоарналардың хабар таратуының жалпы көлемі 71 986,8 сағатты құрады, орындалу пайызы 100%-ды құрады.

1-кесте

Атауы

Хабар тарату сағаттары (жоспар)

Хабар тарату сағаттары (факт)

1

«Qazaqstan» ҰТА

7 300

7 300

2

«Balapan» телеарнасы

5 840

5 840

3

«QAZSPORT» телеарнасы

6 570

6 570

4

«ABAI TV» телеарнасы

6 205

6 205

5

«Қазақ радиосы»

8 704

8 704

6

«Шалкар» радиосы

6 570

6 570

7

«Астана» радиосы

6 570

6 570

8

«Classic» радиосы

6 570

6 570

9

Облыстық телеарналар

15 330

15 330

10

«Первый канал Евразия» теларнасы

2 326,8

2 327,8

БАРЛЫҒЫ

71 985,8

71 986,8

Сапа көрсеткіштері:

 • «TNS» Central Asia» деректері бойынша тұрғындарының саны 100 000 адамнан (100+, kaz) асатын қала панелінде «Qazaqstan» ҰТА қаралымының орташа тәуліктік үлесінің аудиториялық көрсеткіші 9,7%-ды құрады, жоспар бойынша 8,4% кезінде орындалуы 115,48%-ды құрады;

 • «TNS» Central Asia» деректері бойынша тұрғындар саны 100 000 адамнан (100+, kaz) асатын қала панелінде «Qazaqstan» ҰТК эфирінде шыққан өз өндірісінің телесериалдары үлесінің аудиториялық көрсеткіші 8,6%-ды құрады, жоспар бойынша 8,4% кезінде орындалуы 102,38%-ды құрады;

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ веб-ресурстарына бірегей келушілердің жалпы саны 12 504 409 құрады, 11 000 000 жоспар кезінде орындалуы 113,68%-ды құрады;

 • «Қазақстан» РТРК» АҚ-ның контентін youtube.com бейнесервистегі қаралымының жиынтық саны 460 599 101 құрады, 391 000 000 жоспар кезінде орындалуы 117,8 %-ды құрады.


2022 жылға арналған даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту туралы

2022 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша «Қазақстан» РТРК» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Даму жоспарының бекітілген негізгі көрсеткіштерін орындауды қамтамасыз етті. 

Түпкілікті көрсеткіш: 

 • мемлекеттік ақпараттық саясатты Қазақстан Республикасының халқына жеткізу мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында телеарналарды цифрлық эфирлік телевизиялық хабар тарату желісінде хабар таратумен елді мекендерді жылдың қорытындысы бойынша жоспар бойынша 92,43% кезінде мынадай қамтуды қамтамасыз ету: 

- «Qazaqstan» ұлттық телеарнасы SD форматында - 92,66%

- «QAZSPORT» телеарнасы HD форматында – 92,66%, 

- «Balapan» телеарнасы SD форматында – 92,66%,

- «Abaı TV» телеарнасы SD форматында - 92,66 %.

Тікелей көрсеткіш: 

 • Мемлекеттік тапсырма шеңберінде Қазақстан Республикасының халқына жеткізілген хабар тарату көлемі (аудиовизуалды өнім) 72 122,4 сағатты құрады, орындалу пайызы 100%-ды құрады.


            № 1-кесте

Атауы

Хабар тарату сағаттары (жоспар)

Хабар тарату сағаттары (факт)

1

«Qazaqstan» ҰТА

7 300

7 300

2

«Balapan» телеарнасы

5 840

5 840

3

«QAZSPORT» телеарнасы

6 570

6 570

4

«ABAI TV» телеарнасы

6 205

6 205

5

«Қазақ Радиосы»

8 718

8 718

6

«Шалкар» радиосы

6 570

6 570

7

«Астана» радиосы

6 570

6 570

8

«Classic» радиосы

6 570

6 570

9

Облыстық телеарналар

15 330

15 330

10

«Первый канал Евразия»телеарнасы

2 449,4

2 449,4

БАРЛЫҒЫ

72 122,4

72 122,4

Сапа көрсеткіштері: 

 • «TNS» Central Asia» деректері бойынша халық саны 100 000 адамнан астам (100+, kaz) қала панеліндегі «Qazaqstan» ҰТК қаралымдарының орташа тәуліктік үлесінің аудиториялық көрсеткіші 10,3%-ды құрады, жоспар 8,8% болса, орындалуы 117%-ды құрады;
 • «TNS» Central Asia» деректері бойынша халық саны 100 000 адамнан астам (100+, kaz) қала панеліндегі «Qazaqstan» ҰТК эфирінде шыққан өз өндірісіндегі телехикаялардың бірегей көрсетілімінің аудиториялық көрсеткіші 10,6%-ы құрады, жоспар 8,8% болса, орындау 120,5%-ды құрады;
 • «Қазақстан» РТРК» АҚ веб-ресурстарына бірегей келушілердің сомалық саны 14 696 146 құрады, жоспар 11 300 000 болса, орындау 130,1%-ды құрады;
 • «Қазақстан» РТРК» АҚ контентін youtube.com бейнесервисінде қараудың сомалық саны 501 287 482 құрады, жоспар 400 000 000 болса, орындау 125,3 %-ды құрады;
 • есепті кезеңде атқарушы органдарда әйелдердің үлесін кезең-кезеңмен арттыру жоспарда 30% болса, 50%-құрады;
 • есепті кезеңде Директорлар кеңесіндегі әйелдердің үлесін кезең кезеңімен арттыру жоспар бойынша 14% болса, 28%-ды құрады;
 • есепті кезеңде ұйымдардың құрылымдық бөлімшелеріндегі басшы-әйелдердің үлесін кезең-кезеңмен арттыру жоспар бойынша 30 % болса, 50 %-ды құрады.


Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» № 401-V Заңы

Интернет-ресурстарда ақпарат орналастыру туралы 16-бабының:

3-тармақ. Ақпарат иеленушілер өз құзыреті шегінде интернет-ресурстарда:

1-тармақша. Ақпарат иеленушінің қызметі туралы жалпы ақпаратты жариялауы тиіс:

«мемлекеттік және салалық бағдарламалар, тұжырымдамалар, доктриналар, аумақтарды дамыту бағдарламалары мен жоспарлары, тиісті саланың стратегиялық жоспарлары, стратегиялары мен даму жоспарлары, нысаналы бағдарламалар мен тұжырымдамалардың жобалары туралы мәліметтер;»

Аймақтық арналар