Тілші - Нұр-Сұлтан

(декреттік демалыстағы қызметкердің орнына)

Структурное подразделение: "Qazaqstan" ҰТА АСБД

Квалификационные требования:

"Білім", "Гуманитарлық ғылымдар", "Өнер", "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес", мамандықтары тобы бойынша жоғары кәсіби білім, еңбек өтілі телевизиялық (радио) мамандықтарда н/е ұқсас лауазымдарда кемінде 1,5 жыл 

ҚР Президентінің 2020 жылғы 01 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында квазимемлекеттік сектор субъектілерінің штат санын 25% -ға оңтайландыру бойынша берген тапсырмасы аясында бос орындарға қызметкерлерді қабылдауға мораторий жарияланды.


Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

пункт 3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

пункт 9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:

подпункт 1) сведения об объявленных вакантных должностях;

подпункт 2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

подпункт 3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

Региональные телеканалы