Редактор-жүргізуші - Нұр-Сұлтан

декреттік демалыстағы қызметкердің орнына

Структурное подразделение: "QAZAQSTAN" ҰТА таңғы- ақпараттық бағдарламалар дирекциясы

Квалификационные требования:

Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуішіне сәйкес «Гуманитарлық ғылымдар» немесе "Білім" немесе "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес" мамандықтар тобы бойынша жоғары білім

Трудовой стаж: Саладағы еңбек өтілі кемінде 1 жыл

Рабочий день: Толық жұмыс күні

Адрес: Нұр-Сұлтан қаласы Д.Қонаев к-сі, 4

 


Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

пункт 3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

пункт 9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:

подпункт 1) сведения об объявленных вакантных должностях;

подпункт 2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

подпункт 3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

Региональные телеканалы