Бейнеинженер - Жамбыл облысы

Структурное подразделение: Техникалық қызмет көрсету бөлімі

Квалификационные требования:

Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуішіне сәйкес «Техникалық ғылымдар және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша жоғары білім, еңбек өтіліне талап қойылмайды немесе «Техникалық ғылымдар және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша орта арнайы білім

Трудовой стаж: Саладағы еңбек өтілі кемінде 2 жыл

Рабочий день: Толық жұмыс күні

Адрес: Жамбыл облыстық филиалы

 


Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

пункт 3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

пункт 9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:

подпункт 1) сведения об объявленных вакантных должностях;

подпункт 2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

подпункт 3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

Региональные телеканалы