Ақтөбе облыстық филиалы телебағдарламалар дайындау бойынша шығармашылық қызметінің бейнемонтажері

Квалификационные требования:

1. "Өнер", "Жаратылыстану ғылымдары", "Техникалық ғылымдар және технологиялар" мамандықтар топтамасы бойынша жоғары білім; 2. Арнайы орта техникалық білім

Трудовой стаж: 1. Еңбек өтіліне талап қойылмайды; 2. Еңбек өтілі 1 жылдан кем емес

 


Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

пункт 3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

пункт 9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:

подпункт 1) сведения об объявленных вакантных должностях;

подпункт 2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

подпункт 3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

Региональные телеканалы