Редактор - Павлодар

Структурное подразделение: ПОФ, телебағдарламаларды дайындау жөніндегі шығармашылық қызметі

Квалификационные требования:

Қазақстан Республикасы жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтарының жіктеуішіне сәйкес «Гуманитарлық ғылымдар» немесе "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес" мамандықтар тобы бойынша жоғары білім, саладағы еңбек өтіліне талап қойылмайды немесе «Гуманитарлық ғылымдар» немесе "Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес" мамандықтар тобы бойынша орта арнайы білім

Трудовой стаж: Саладағы еңбек өтілі 2 жыл

Рабочий день: Толық жұмыс күні

Адрес: Павлодар облыстық филиалы

 


Закон Республики Казахстан «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК.

Статья 16. Размещение информации на интернет-ресурсах

пункт 3. Обладатели информации в пределах своей компетенции обязаны размещать на интернет-ресурсах:

пункт 9. Наряду со сведениями, указанными в пункте 3 настоящей статьи, на интернет-ресурсах субъектов квазигосударственного сектора также должны размещаться:

подпункт 1) сведения об объявленных вакантных должностях;

подпункт 2) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей;

подпункт 3) номера телефонов для получения информации о вакантных должностях.

Региональные телеканалы